Kontakt:

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol
Údol 76 
065 45 Údol 

IČO:  00204455
IČ DPH:  SK2020525243

tel: (421) 907 856 572
e-mail:  pvodinfo@livenet.sk